Nabídka pro školy a skupiny

Školy a skupiny

Pro školy a další organizované skupiny jsou k dispozici možnosti zajištění:

Pro školním skupiny a další kolektivy může být podle možností správce areálu zajištěn krátký odborný výklad s ukázkou, výukový program (optimální délka je 2-3 hodiny) včetně zajištění instruktora či jiné tematická akce na klíč.

V případě zájmu či potřeby konzultace kontaktujte správce areálu.