Pravidla pro užívání areálu

Každý návštěvník Areálu pevných kontrol je povinen dodržovat zákony České republiky, zejména pak zákon o lesích (vstup do lesa na vlastní odpovědnost, zákaz rozdělávání ohně, nevjíždět do lesa motorovými vozidly apod.) zákon o myslivosti (zákaz honění zvěře, volné pobíhání psů apod.).

Návštěvník Areálu pevných kontrol využívá areál na vlastní odpovědnost, riziko a odpovídá za škody jím způsobené. Správce areálu pevných kontrol, správci lesa, vlastníci lesa, nájemci lesa neodpovídají za škody nebo újmy způsobené návštěvníkovi Areálu pevných kontrol.

Využití areálu věřeností 

Areál je možné bezplatně využívat širokou veřejností pro nekomerčí akce za podmínek dodržování pravidel pro užívání areálu. 

Využití areálu ke komerčním účelům

Areál je možné využívat také různými subjekty pro komerční účely, tzn. pokud jakýkoli subjekt v rámci své činnosti připraví pro organizovanou skupinu za úplatu program, jehož součástí je i využití Areálu pevných kontrol, je subjekt povinen předem požádat správce Areálu pevných kontrol o souhlas využití areálu pevných kontrol. Zpravidla je využití Areálu pevných kontrol pro komerční účely zpoplatněno. Výtěžek z využití Areálu pevných kontrol různými subjekty pro komerční účely je určen na přípravu dětí a mládeže v orientačním běhu.

V případě využívání Areálů pevných kontrol subjekt zajišťující organizaci programu může požádat správce Areálu pevných kontrol o mapy pro orientační běh s vyznačenými trasami, startovní listiny a výsledky a nebo si může nechat uspořádat sportovní akci na klíč.